BAŞLIK ONAYLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

o T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
o Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
o e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi, o Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak. Yurtiçi Kargo Karşı Ödemeli (364825913))
o Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
o T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
o Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı
o Vergi Levhası
o İmza Sirküsü
o Yetki Belgesi
o Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
o Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak. Yurtiçi Kargo Karşı Ödemeli (364825913))
o Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
o İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
o Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak. Yurtiçi Kargo Karşı Ödemeli (364825913))
o STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
o İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış yetki kararı (belge),
o Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak. Yurtiçi Kargo Karşı Ödemeli (364825913))
o Marka sahibi olan kişinin veya yetkilinin T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
o Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
o Marka Sahibi Şirket İse
o Ticaret Sicil Kaydı
o Vergi Levhası
o İmza Sirküsü
o Yetki Belgesi
o Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak. Yurtiçi Kargo Karşı Ödemeli (364825913))
o Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi
o İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
o Ticaret Sicil Kaydı
o Vergi Levhası
o İmza Sirküsü
o Yetki Belgesi
o Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak. Yurtiçi Kargo Karşı Ödemeli (364825913))

Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.